Drahý uživateli, značka Farmax nyní patří pod Neuraxpharm. Neuraxpharm je přední evropská skupina v sektoru pro Centrální Nervovou Soustavu.
Stále se rozvíjíme, abychom naplnili maximální potřebu našich zákazníků.

Informační služba VPOIS

VPOIS

Povinnost držitele rozhodnutí o registraci zřídit a provozovat veřejně přístupnou odbornou informační službu (dále jen „VPOIS“) o léčivých přípravcích je dána § 33 odst. 3 písm. g) bod 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

 
Sídlo a poštovní adresa:

 

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 070 03 773
DIČ: CZ 070 03 773

zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spis.značka C292855

Provozovna

Smetanovo nábřeží 1238/20a
500 02 Hradec Králové
Česká republika
Tel.: +420 495 736 111
Fax: +420 495 214 192
E-mail: farmax@farmax.cz

 
Kontakt pro hlášení nežádoucích účinků:
tel.: +420 234 261 952 

pv-bohemia@neuraxpharm.com

Kontakt pro lékařské informace:

medinfo-bohemia@neuraxpharm.com

Příbalové informace pro těžce zrakově postižené:

 

Aripiprazole  Neuraxpharm 10 mg
Je na trhu v České republice

Aripiprazole  Neuraxpharm 15 mg
Je na trhu v České republice

Arkvimma 50 mg
Je na trhu v České republice

Arkvimma 100 mg
Je na trhu v České republice

Arkvimma 150 mg
Je na trhu v České republice

Arkvimma 200 mg
Je na trhu v České republice

Buccolam 2,5, 5, 7,5, 10 mg
Je na trhu v České republice

Bupropion Neuraxpharm 150, 300mg
Je na trhu v České republice

Escitalopram Farmax 10 mg potahované tablety
Je na trhu v České republice

Fluzak 20 mg
Je na trhu v České republice

Lamotrigine Farmax 25 mg
Je na trhu v České republice

Lamotrigine Farmax 50 mg
Je na trhu v České republice

Lamotrigine Farmax 100 mg
Je na trhu v České republice

Lamotrigine Farmax 200 mg
Je na trhu v České republice

Lotera 5 mg potahované tablety
Je na trhu v České republice

Morysa 20 mg
28 tablet, 30 tablet

Je na trhu v České republice

Nykob 5 mg 56 tablet
Je na trhu v České republice

Nykob 10 mg 56 tablet
Je na trhu v České republice

Nykob 5 mg 28 tablet
Je na trhu v České republice

Nykob 10 mg 28 tablet
Je na trhu v České republice

Promemore 10 mg
Je na trhu v České republice

Pterocyn 250 mg
Je na trhu v České republice

Pterocyn 500 mg
Je na trhu v České republice

Pterocyn 1000 mg
Je na trhu v České republice

Risperidon Farmax 1 mg
Je na trhu v České republice

Risperidon Farmax 2 mg
Je na trhu v České republice

Risperidon Farmax 3 mg
Je na trhu v České republice

Ropinirol Farmax 2 mg
Je na trhu v České republice

Ropinirol Farmax 4 mg
Je na trhu v České republice

Ropinirol Farmax 8 mg
Je na trhu v České republice

Questax 25 mg
Je na trhu v České republice

Questax 100 mg
Je na trhu v České republice

Questax 200 mg
Je na trhu v České republice

Kartesada 75 mg
Je na trhu v České republice

Kartesada 150 mg
Je na trhu v České republice

Katora 50 mg
Je na trhu v České republice

Katora 100 mg
4 tablety, 8 tablet

Je na trhu v České republice

Solifenacin Farmax 5 mg
Je na trhu v České republice

Solifenacin Farmax 10 mg
Je na trhu v České republice

Solifenacin Farmax 10 mg
Je na trhu v České republice

Topiramate Neuraxpharm 50 mg
Je na trhu v České republice

Topiramate Neuraxpharm 250 mg
Je na trhu v České republice

Zolpinox 10 mg
Je na trhu v České republice

Azoneurax 75 mg
Je na trhu v České republice

Azoneurax 150 mg
Je na trhu v České republice

Pexapral 0,26, 0,52, 1,05, 1,57, 2,1, 2,62, 3,15 mg
Je na trhu v České republice

Preato 75, 150, 300 mg
Je na trhu v České republice

Questax Prolong 200, 300, 400, 600 mg
Je na trhu v České republice

Quetiapin Neuraxpharm 25, 50, 100, 200, 300, 400 mg
Je na trhu v České republice