Drahý uživateli, značka Farmax nyní patří pod Neuraxpharm. Neuraxpharm je přední evropská skupina v sektoru pro Centrální Nervovou Soustavu.
Stále se rozvíjíme, abychom naplnili maximální potřebu našich zákazníků.

Informační služba VPOIS

VPOIS

Povinnost držitele rozhodnutí o registraci zřídit a provozovat veřejně přístupnou odbornou informační službu (dále jen „VPOIS“) o léčivých přípravcích je dána § 33 odst. 3 písm. g) bod 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

 
Sídlo a poštovní adresa:

 

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO: 070 03 773
DIČ: CZ 070 03 773

zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spis.značka C292855

Provozovna

Smetanovo nábřeží 1238/20a
500 02 Hradec Králové
Česká republika
Tel.: +420 495 736 111
Fax: +420 495 214 192
E-mail: farmax@farmax.cz

 
Kontakt pro případné dotazy: 
MUDr. Michal Pohl, CSc., MBA,   
tel.: 721 614 853 

michalp@pharma-service.cz

Příbalové informace pro těžce zrakově postižené:

 

Aripiprazole  Neuraxpharm 10 mg
Je na trhu v České republice

Aripiprazole  Neuraxpharm 15 mg
Je na trhu v České republice

Arkvimma 50 mg
Je na trhu v České republice

Arkvimma 100 mg
Je na trhu v České republice

Arkvimma 150 mg
Je na trhu v České republice

Arkvimma 200 mg
Je na trhu v České republice

Escitalopram Farmax 10 mg potahované tablety
Je na trhu v České republice

Fluzak 20 mg
Je na trhu v České republice

Lamotrigine Farmax 25 mg
Je na trhu v České republice

Lamotrigine Farmax 50 mg
Je na trhu v České republice

Lamotrigine Farmax 100 mg
Je na trhu v České republice

Lamotrigine Farmax 200 mg
Je na trhu v České republice

Lotera 5 mg potahované tablety
Je na trhu v České republice

Morysa 10 mg
30 tablet, 56 tablet

Je na trhu v České republice

Morysa 20 mg
28 tablet, 30 tablet

Je na trhu v České republice

Montelucast 5 mg
Je na trhu v České republice

Montelucast 10 mg
Je na trhu v České republice

Nykob 5 mg potahované tablety
Je na trhu v České republice

Nykob 10 mg potahované tablety
Je na trhu v České republice

Omeprazol Farmax 20 mg enterosolventní tvrdá tobolka
28 kapslí, 100 kapslí

Je na trhu v České republice

Promemore 10 mg
Je na trhu v České republice

Pterocyn 250 mg
Je na trhu v České republice

Pterocyn 500 mg
Je na trhu v České republice

Pterocyn 1000 mg
Je na trhu v České republice

Rekifre 20 mg
Je na trhu v České republice

Risperidon Farmax 1 mg
Je na trhu v České republice

Risperidon Farmax 2 mg
Je na trhu v České republice

Risperidon Farmax 3 mg
Je na trhu v České republice

Ropinirol Farmax 2 mg
Je na trhu v České republice

Ropinirol Farmax 4 mg
Je na trhu v České republice

Ropinirol Farmax 8 mg
Je na trhu v České republice

Questax 25 mg
Je na trhu v České republice

Questax 100 mg
Je na trhu v České republice

Questax 200 mg
Je na trhu v České republice

Kartesada 75 mg
Je na trhu v České republice

Kartesada 150 mg
21 tobolek, 56 tobolek

Je na trhu v České republice

Kartesada 300 mg
Je na trhu v České republice

Katora 50 mg
Je na trhu v České republice

Katora 100 mg
4 tablety, 8 tablet

Je na trhu v České republice

Solifenacin Farmax 5 mg
Je na trhu v České republice

Solifenacin Farmax 10 mg
Je na trhu v České republice

Zolpinox 10 mg
Je na trhu v České republice